OP: Suomalaisten osakesalkkuja vaivaa valuvika

Kuvituskuva: iStock

Moni suomalaissijoittaja ei ole hajauttanut osakesijoituksiaan riittävästi. Myös heidän näkemyksensä riittävästä hajautuksesta eroaa asiantuntijan näkemyksestä.

Suomalaissijoittajilla on OP:n asiakasdatan mukaan osakesalkussa keskimäärin seitsemän eri yhtiön osakkeita. Se ei takaa riittävää hajautusta osakesijoituksille, OP:n salkunhoitaja Teemu Salonen kertoo. Tilannetta mutkistaa sekin, että ne ovat yleensä vain kotimaisten yhtiöiden osakkeita.

– Jo kymmenellä osakkeella pääsee nauttimaan hajautuksen hyödyistä. Eri tutkimusten mukaan osakkeita olisi kuitenkin hyvä olla noin 20–30 laajalla toimialahajautuksella. Tällöin osakesalkun riskiprofiili lähenee osakeindeksiä. Esimerkiksi OMX Helsinki 25 -osakeindeksi koostuu Helsingin pörssin 25 vaihdetuimmasta osakkeesta. Sopivaan osakkeiden lukumäärään vaikuttavat tietysti myös sijoittajan riskinottohalukkuus ja sijoitettava pääoman suuruus, kertoo Salonen. 

– Jos sijoittaa osakkeisiin esimerkiksi 1000 eurolla, sillä määrällä ei välttämättä kannata ostaa 30 eri osaketta, koska kaupankäyntikustannukset nousevat melko suuriksi suhteessa osakeomistusten kokoihin ja mahdollisiin tuottoihin. Tästä syystä monelle sijoittajalle noin kymmenen osakkeen hajautus on usein varsin hyvä, lisää Salonen. 

Suurimmalle osalle suomalaissijoittajista 20–30 osaketta on kuitenkin suurimmalle osalle suomalaissijoittajista turhan paljon, selviää OP:n teettämästä kyselytutkimuksesta. Kyselyn mukaan vain kolmen prosenttia suomalaissijoittajista ajattelee, että yli 15 osaketta on osakesijoitusten hajautuksen kannalta sopiva määrä. Suurimman osan (joka neljäs vastaaja) mielestä 6–10 osaketta on riittävä hajautus. Lähes yhtä moni (22 prosenttia vastaajista) piti 1–5 osaketta riittävänä hajautuksena.

 Sijoituksia kannattaa hajauttaa maantieteellisesti, toimialoittain ja ajallisesti.

– Yhä useammalla sijoittajalla on kuitenkin rahastoja tai ETF:iä osakkeiden lisäksi, mikä tuo lisähajautusta sijoituksiin. Esimerkiksi OP:n Suomeen sijoittavat osakerahastot pitävät sisällään tyypillisesti noin 30–40 eri yhtiön osakkeita, mikä takaa riittävän hajautuksen. Jos rahastoihin sijoittaa vielä kuukausittain säännöllisen säästösopimuksen kautta, sijoituksille saa myös ajallisen hajautuksen, sanoo Salonen.

OP Ryhmän kyselytutkimukseen vastasi yli 3 500 henkilöä huhtikuussa. Tutkimuksen toteutti Taloustutkimus. 

Seuraa Viisaan Rahan kanavia

Sulje mainos