Merkintäoikeusannissa kannattaa toimia

Kuvituskuva: iStock

Merkintäoikeusannin osuessa kohdalle, pitää toimia. Jos merkintäoikeuksille ei tee mitään, ne erääntyvät arvottomina. Osakesäästäjien jäsenille tehty laskuri auttaa oikean päätöksen teossa.

Merkintäoikeusannissa nykyisille osakkeenomistajille tarjotaan etuoikeus ostaa uusia osakkeita ennen kuin niitä tarjotaan muille sijoittajille. Tämä oikeus määräytyy heidän omistamiensa osakkeiden suhteessa. Tavoitteena on kerätä lisää pääomaa yhtiölle, esimerkiksi investointeihin tai velkojen maksuun, samalla tarjoten nykyisille omistajille mahdollisuus säilyttää omistusosuutensa yhtiössä suhteellisesti ennallaan.

Heikko taloustilanne ja korkojen renessanssi ovat olleet omiaan aiheuttamaan osalle pörssiyhtiöistä haasteellisia aikoja. Aika monet ovat kääntyneet omistajien puoleen ja järjestäneet merkintäoikeusanteja. Jostakin syystä monella omistajalla on matkan varrella unohtunut merkintäoikeusantien logiikka ja ne toimet, jotka ovat täysin välttämättömiä tehtäväksi, jotta omistaja ei käytännössä heitä seteleitä nuotioon palamaan.

Suomen Osakesäästäjät on avannut jäsenilleen täysin uuden osion jäsensivuilla. Osiossa käydään läpi merkintäoikeusannin vaiheet ja täysin ainutlaatuisena palveluna, löydät osiosta laskurit, joilla voit selventää itsellesi, millaisella teoreettisella hinnalla osakkeen ja merkintäoikeuden tulisi avata ensimmäisenä kaupankäyntipäivänä ja verrata myös osakkeen ja merkintäoikeuden suhteellista hintaa merkintäoikeuden kaupankäynnin aikana.

Täältä löydät laskurin ja ohjeet

Seuraa Viisaan Rahan kanavia

Sulje mainos